Fynske Geworbne Regiment (1730-1749)

Oprettet
Oprettet i 1730.

Navne
1749: Kronprins Christians Regiment.
1766: Kongens Regiment.
1808: Kronens Regiment.
1839: 3. Livregiment til Fods.
1842: 4. Linie Infanteribataljon.
1860: 4. Infanteribataljon.
1863: 4. Infanteriregiment.
1865: 4. Infanteribataljon.
1867: 4. Bataljon.

Garnisonering
?

Ophævet
Ophævet i 1951.