Oldenborgske (og Delmenhortske) Nationale Regiment

Oprettet i 1737.
Skiftede navn i 1763 til Slesvig-holstenske Bataljon.
Ophævet i 1765.