Slesvigske Nationale Regiment

Oprettet i 1737.
Ingik i 171763 i Slesvigske Bataljon.
Ophævet i 1765.