Sjællandske Nationale Regiment

Oprettet i 1735. I 1763 delt i 1. - 3. Sjællandske Bataljon.
Ophævet i 1765.