Kvartermester

(Mil) tidligere anvendt underofficersgrav ved kavaleriet og flåden. Svarede til en sergent.