Kornet

(Mil) Befalingsmandsgrad placeret mellem sergent og korporal. Indført ved hærloven i 1909. Afskaffet ved hærloven i 1951.