Jæger - Overjæger

(Mil) Menig eller underkorporal ved et jægerkorps. Overjæger svarer til korporal.