Infanterienheder

(Mil) Sammensætning og antal kompagnier i en bataljon og af bataljoner i et regiment eller i en brigade har ændret sig gennem tiderne.

I midten af 1700-tallet indgik der 6 kompagnier i en bataljon.

Et kompagni opstilledes på 4 geleder og bestod af ca. 100 mening, heraf 2 tamburer, 1 piber, 2 tømmermænd, 8 grenaderer og resten gefreitere og musketerer; ofte virkede kompagniernes tømmermænd og grenaderer samlet i bataljonen.

Regimentet bestod af 2 bataljoner, hvis 12 kompagnier fordeltes med de ulige numrmerede kompagnier til 1. bataljon og de lige nummerede til 2. bataljon.

Senere i samme århundrede formeredes et regiments grenaderer i et særligt grenaderkompagni. og regimentets 2 bataljoner bestod da hver af 4 musketerkompagnier, alle opstillet på 3 geledder.