Fyrværker - Overfyrværker

(Mil) Tidligere anvendt underofficersgrad ved artilleriet, svarende til sergent. Overfyrværker svarede til kommandersergent.