Fenrik - Fænrik

(Mil) Tidligere den befalingsmand, der med baggrund i særlige, personlige evner og erfaringer var ansvarlig for og førte bataljonens fane.