Bombarder

(Mil) Tidligere anvendt underofficergrad ved artilleriet, svarende til korporal.