Understab

(Mil) For et normalt infanteregiment bestod understaben indtil 1803 af et regimentgevaldiger, en regimentstambour, en regimentskvartermester, en regimentsfeltskær, en regimentsauditør, en underkirurg, seks hoboister, en stokkeknægt eller profos, en bøssemager samt tre til fire kompanifeltskærere.

I 1803 blev understaben reduceret (se Mellemstab), men fik i stedet tilføjet en depotsergent og en sygehussergent. Herefter var alle medlemmer af understaben ligestillede underofficerer.