Subaltern officer

(Mil) Officer med rang af kaptajn, premierløjtnant, sekondløjtnant eller fændrik, der gør tjeneste ved et kompagni og ikke ved en stab.