Stabsofficer

(Mil) Medlem af regimentsstaben. Officer med grad af oberst, oberstløjtnant, major eller stabskaptajn.