Regimentsstab

(Mil) Regimentschefen, oberstløjtnanten, majorerne og stabskaptajnerne.