Pælståen

(Mil) Tidsbestemt straf, hvor den dømte fik lænket hænderne til nogle jernringe på pælen over hovedet. Den dømte kunne kun finde fodfæste på nogle spidse tappe. Som en skærpelse kunne straffen eksekveres uden sko.

Pælståen blev for underofficerer afskaffet i 1778 og for menige i 1792.