Underofficerer – Overofficer

(Mil) Underofficerer var befalingsmænd med rang som korporal, fourer, sergent eller kommandosergent. Undertiden rubricereres også gefrejtere/vicekorporaler som underofficerer.

Overofficerer =Synonym med stabsofficer. Undertiden blot anvendt om alle officerer i modsætning til underofficerer.