Kronarbejde

(Mil) Statsligt bygge- og vedligeholdelsesarbejde som soldaterne blev udkommanderet til. Kunne bl.a. være fæstningsarbejde, vejarbejde, deltagelse i byggeri af nye kaserner.