Karakterisering

(Mil) Udnævnelse af officerer til en højere grad uden at lønnen blev forandret. Den lønmæssige forfremmelse var betinget af vakancer (ledige stillinger).