Håndpenge

(Mil) Kontant engangsbeløb, der tilfaldt den hvervede soldat ved indgåelse af hvervekontrakten (kapitulationen).