Generalhvervning

(Mil) Fælles hvervning for hele hæren. Blev varetaget af Generalhvervekommissionenrne i 1764-68, 1783-1792 og 1795-1808.