Frikorporal

(Mil) Officerselev ved et regiment. I modsætning til officerselev ved landkadetkompagniet.