Frifolk - Frimænd - Frimand

Soldater der udenfor den årlige eksercertid på tre til fire uger havde permission (orlov fra tjeneste) mhp. at tage civilt arbejde.

Frifolk fik ikke løn eller indkvartering i den tid, de havde permission.