Fouerer

(Mil) Underofficergrad. Hvert kompagni havde en fourer, hvis opgave dels bestod i at føre alle kompagniets bøger og lister, dels at varetage alt det praktiske vedrørende mandskabets indkvartering og forplejning. Han referede derfor ikke blot til sin kompagnichef, men også til regimentskvartermesteren.