Forbedringsgage

(Mil) De første 2 måneders lønforhøjelse, der tilbageholdtes ved officers forfremmelse.