Enroullering

(Mil) Optagelse af landsoldater i lægdsrullen - den administrative fortegnelse over værnepligtige.