Velkommen til Forlaget Grifo's database for slægtsforskere.

Databasen skal opfattes som et supplement til håndbogen »Slægtsforskerens ABC« af Jørgen Green og Michael Green Schmidt som hjælp til din slægtsforskning.

Du kan navigere denne database på to måder - enten ved at lave en søgning efter et specifikt emne i søgeboksen, eller ved at klikke på emne-navnet i listen forneden.

A (22)B (23)C (10)D (28)E (5)F (53)G (10)H (21)I (7)J (7)K (55)L (25)M (19)N (10)O (29)P (18)R (15)S (57)T (9)U (10)V (4)W (1)0-10 (37)

Faldne i de allierede tjeneste under 2. verdenskrig
Faldne sønderjydere under 1. verdenskrig
Falsterske Regiment (1747-1785)
Favrskov Optagelseshjem
Feltjægerkorpset (1789-1808)
Feltlazaretter i forbindelse med de Slesvigske krige
Fenrik - Fænrik
Fladstrands Garnisionskompagni (1764-1799)
Flakkebjerg Institut
Flere bidragspligtige fædre, bidragsfonden
Folket i midten
Folketællinger i Grønland
Folketællinger – Hvornår?
Folketællinger, hvornår blev de gennemført?
Forbedringsgage
Forløfte, forløftningsmænd
Forordning af 10. august 1798 om indrivelse af underholdsbidrag
Forordning af 21. juni 1799 om skifteforvaltningen i dødsboer efter husmænd og inderster
Forordning angaaende uægte børn af 14. oktober 1763
Forrådnelsesfeber, plettyfus
Forsørgelsessted for børn født af hemmeligfødende kvinder på Fødselsstiftelsen
Fortegnelse over Over- og Underofficerer ved Københavns Brandkorps 1840-1868
Fouerer
Fourer-skytte
Fra rigsdaler til kroner
Fransk vask og strygning
Frederikshavnske Bataljon, tilknyttet Kongens og Kronprinsens regiment
Frederiksort Garnisonskompagni (1764-1816)
Frelsens Hærs Optagelseshjem for Unge Piger
Fri jord - frijord
Frifolk - Frimænd - Frimand
Frikorporal
Frikøb
Fripas - Friseddel
Fugtel
Fuldmagt
Fyenske Regiments Ryttere (1772-1785), Fyenske Regiments Dragoner (1785-1796), Fyenske Regiment Lette Dragoner (1796-1842)
Fynske Geworbne Regiment (1730-1749)
Fynske Infanteriregiment (1778-1785)
Fynske Nationale Regiment
Fynske Nationele Rytteregiment (1681-)
Fyrværker - Overfyrværker
Fødsels- og Plejestiftelsen, alimentationsbidrag m.m.
Fødsels- og Plejestiftelsen, journal over adopterede børn
Fødselsanstalten i Århus
Fødselsstiftelsen, børn født efter 1. juli 1908
Fødselsstiftelsen, børn med kendte forældre i 1759-1813
Fødselsstiftelsen, fædreerklæringer, paternitetserklæringer, plejevederlag
Fødselsstiftelsen, hemmelige fødsler, retsgrundlaget
Fødselsstiftelsen, patienter i selvvalgte lokaler
Fødselsstiftelsen/Rigshospitalet, ansøgning om oplysninger
Fødselstiftelsen, døde børn (1794-98) døde barselskvinder (1792-1832)
Født værge